top of page

Aminata Soumaorou

Together Until Graduation, Mali

Sponsor / Támogató

BI

Classe

1

Né(e) en

2007

Contacter l'agent

UK.png

Aminata, 15 years old, in the 1st grade, is raised in a family of six children. The parents do not work, the father is ill, his eyes have deteriorated, he can hardly see. The parents did not go to public school, only the father went to a Koranic school, where he essentially only studied the Koran. All children go to school, the oldest is already a university student. Aminata is the 4th child in the family, according to her parents, she is "a good girl, there is nothing wrong with her." Aminata helps a lot in the household, cleaning and washing dishes. She is a good student, has an average of 11/20, and her favorite subject is French. In her spare time, she studies and loves watching TV, cartoons and soap operas are her favourites. She longs for textbooks, especially English and French language textbooks.

HU.png

A 15 éves, 1. osztályos Aminata hatgyerekes családban nevelkedik. A szülők nem dolgoznak, édesapja beteg, a szeme romlott el, szinte alig lát. A szülők nem jártak állami iskolába, csak az apa járt koranik iskolába, ahol lényegében csak a Koránt tanulta. Mindegyik gyerek jár iskolába, a legidősebb már egyetemista. Aminata a 4. gyerek a családban, a szülői jellemzés szerint "jó lány, nincs vele baj." Aminata sokat segít a háztartásban, a takarítás, a mosogatás a feladata. Jó tanuló, 11/20-as átlaga van, a francia nyelv a kedvence. Szabadidejében tanul és szeret tévét nézi, a rajzfilmek és a szappanoperák a kedvencei. Tankönyvekre vágyik, főleg angol és francia nyelv tankönyvre.

FR.png

Aminata, 15 ans, en lycée, est élevée dans une famille de six enfants. Les parents ne travaillent pas, le père est malade, ses yeux se sont détériorés, il voit à peine. Les parents ne sont pas allés à l'école publique, seul le père est allé dans une école coranique, où il n'a essentiellement étudié que le Coran. Tous les enfants vont à l'école, le plus âgé est déjà étudiant à l'université. Aminata est le 4e enfant de la famille, selon ses parents, c'est "une fille bien, il n'y a rien de mal avec elle". Aminata aide beaucoup dans le ménage, le nettoyage et la vaisselle. Elle est bonne élève, a une moyenne de 11/20, et sa matière préférée est le français. Dans ses temps libres, elle étudie et aime regarder la télévision, les dessins animés et les feuilletons sont ses préférés. Elle aspire à des manuels, en particulier des manuels en anglais et en français.

bottom of page